1. Damjana   Korošec ravnateljica
2. Karmen Tič pomočnica ravnateljice
3. Nina Novak pedagoginja
4. Barbara Čampa učiteljica individualne učne pomoči
5. Jožica Ambrožič učiteljica dodatne strokovne pomoči
6. Jasna Salokar učiteljica razrednega pouka, učiteljica JV
7. Klaudija Korpar učiteljica razrednega pouk
8. Nives Testen učiteljica razrednega pouka, učiteljica JV
9. Mojca Pintarič učiteljica razrednega pouka
10. Zvonka Robič učiteljica razrednega pouka
11. Saša Vlah učiteljica razrednega pouka
12. Monika Valič učiteljica razrednega pouka
13. Manca Jelenc učiteljica razrednega pouka
14. Maja Bergant vzgojiteljica
15. Manca Bokal učiteljica razrednega pouka
16. Karmen Potokar učiteljica OPB
17. Medita Huskić učiteljica razrednega pouka
18. Špela Gavrilov učiteljica kemije, gospodinjstva, SPH,NPH, OPB
19. Nina Štrumbl učiteljica slovenščine
20. Emira Najdenova učiteljica razrednega pouka
21. Nina Ferjančič knjižničarka
22. Jelka Flis učiteljica likovne vzgoje, likovnega snovanja, OPB
23. Nevenka Dušak učiteljica matematike, tehnike in tehnologije, JV
24. Aziza Blažević učiteljica matematike
25. Klemen Prebil učitelj  fizike, multimedije, računalniških omrežij, urejanja besedil, organizator računalniških dejavnosti
26. Bojana Franetič učiteljica angleščine
27. Tjaša Salobir učiteljica angleščine
28. Srečo Haler učitelj naravoslovja, biologije, gospodinjstva, čebelarstva, OPB
29. Marko Horvat učitelj glasbene vzgoje
30. Baraga Irena učiteljica geografije, zgodovine
31. Romana Dvoršak organizatorica šolske prehrane
32. Jure Kozjek učitelj športne vzgoje, športa za sprostitev, izbranega športa, športa za zdravje
33. Mateja Majhen učiteljica razrednega pouka
34. Milanka Celič učiteljica nemškega jezika
35. Vanja Jovićević učiteljica razrednega pouka
36. Renato Planinšek OPB
37. Nina Ferfila OPB
38. Hana Kladnik učiteljica razrednega pouka
39. Miha Nemanič učitelj razrednega pouka
40. Urška Kovačič učiteljica razrednega pouka
41. Teja Kern učiteljica dodatne strokovne pomoči
42. Miša Mlakar  učiteljica razrednega pouka
43. Stašo Turk OPB
TEHNIČNI KADER DELOVNE NALOGE
1. Majda Cajhen poslovna sekretarka
2. Periša Basarić hišnik
3. Zdenko Sadilek kuhar
4.
5. Staka Mitrović kuhinjska pomočnica
6. Milanka Pevlić kuhinjska pomočnica
7. Simoneta Rupnik kuhinjska pomočnica
8. Danijela Basarić kuhinjska pomočnica
9. Safeta Ajderpašić čistilka
10. Sutka Kadirić čistilka
11. Zina Ikanović čistilka
12. Izeta Omanović čistilka
13. Draguna Balić čistilka
(Skupno 3.165 obiskov, današnjih obiskov 1)